Άγιος Αγαθάγγελος, το 1279 μ.Χ.: «Ένας Λαός της Ανατολής θα βοηθήσει τους Έλληνες και η Κωνσταντινούπολη θα γίνει Πρωτεύουσα της Ελλάδας»

Από τις πολλές άγνωστες (σχετικά) προφητείες που αφορούνε στο μέλλον του κόσμου και στην τύχη της σκλαβωμένης (ακόμα!!!) Ελληνικής Πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, μπορεί κανένας να πει πως αυτές σε γενικές γραμμές συγκλίνουνε. Δηλ. τα όσα λένε ταυτίζονται σε απίστευτα μεγάλο βαθμό, αλλά και έχουνε απόλυτα επιβεβαιωθεί μέχρι τις δικές μας τις μέρες (δηλ. στα 2013). Φυσικά εμείς οι Ελληνόψυχοι περιμένουμε με μεγάλη λαχτάρα και ανυπομονησία να εκπληρωθούνε και τα υπόλοιπα που λένε οι προφητείες του παρελθόντος και να γλεντήσουμε στην Πόλη και στην Αγια-Σοφιά, πετώντας έξω τους Μογγόλους δολοφόνους κατακτητές και συνεχίζοντας την θεία λειτουργία από το σημείο που την διακόψανε οι βάρβαροι Αττίλες την αποφράδα μέρα της 29ης Μαΐου 1453!…
Μια πολύ σημαντική, αν και βραχεία, προφητεία είπε κάποτε και ο Άγιος Αγαθάγγελος. Ο Άγιος Αγαθάγγελος αποτελεί μία μυστήρια φυσιογνωμία του παρελθόντος, για την οποία δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα! Βρέθηκε όμως κάποτε, στα μέσα του 18ου αιώνα όπως λέγεται, ένα πολύ παλιό κιτρινισμένο και κατατσαλακωμένο χειρόγραφο, που το είπανε «Οπτασία του Αγαθαγγέλου» [Οπτασία εννοεί Όραμα]. Μάλιστα το χειρόγραφο αυτό ορισμένοι παπάδες και μοναχοί το ονομάσανε και «Προφητείαι περί του μέλλοντος των εθνών και ιδίως της Ελλάδος». Ήτανε η εποχή εκείνη που ο Ελληνισμός άρχισε και πάλι να ανασταίνεται, δηλ. να συνέρχεται από τον λήθαργο της σκλαβιάς, και να σηκώνει σιγά-σιγά το ανάστημά του εναντίον του βάρβαρου Μογγόλου κατακτητή! Τότε ήτανε που βγήκανε μέσα από τα μοναστήρια και τα κρυφά σχολειά σκονισμένα χειρόγραφα παλιών προφητειών που μιλάγανε για την Ανάσταση του Έθνους!… Και δεν πέρασε πολύς καιρός που η Ανάσταση αυτή ήρθε και η Ελλάδα (όχι ολόκληρη βέβαια!) απελευθερώθηκε από τους Τούρκους δυνάστες!

467
Η εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, που είναι 100% Ελληνική και δεν είναι προπαγάνδα των κομμουνιστών, γράφει για αυτό το θέμα και τα παρακάτω: «Ο «Αγαθάγγελος» υπήρξεν αναμφισβητήτως φορεύς ψυχολογικών παρορμήσεων ανά τα λαϊκά πλήθη του Ελληνισμού, άλλοτε σκαπανεύς και άλλοτε ουραγός κατά τας εξορμήσεις, τας διακυμάνσεις και τας μεταπτώσεις των εθνικών μας ονείρων, άλλοτε εμψυχωτής, άλλοτε παράγων απογοητεύσεων και άλλοτε δημιουργός μοιρολατρικής αντιδράσεως, αναλόγως των κατά καιρούς ευτυχών ή ατυχών περιστάσεων της εθνικής και πολιτικής ιστορίας μας. Υπό τας συνθήκας αυτάς δεν ήτο ούτε περίεργον ούτε αφύσικον το ότι από αντιγράφου εις αντίγραφον εισεχώρησαν τόσαι προσθαφαιρέσεις και τόσαι παραλλαγαί, ώστε να παραμορφώνονται πολλαί λεπτομέρειαι, πλην όμως ο σκελετός καθώς και το αρχικόν ύφος του «Αγαθαγγέλου» παρέμειναν σχεδόν σταθερά».

Για τον εαυτό του ο Αγαθάγγελος γράφει μόνο τα παρακάτω στην προφητεία του: «Εγώ ο Ιερώνυμος Αγαθάγγελος, ομολογητής, Ιερομόναχος της του Μεγάλου Βασιλείου τάξεως, γεννημένος εν Ρόδω της Ροδοννήσου, τω ΟΘ΄ [79ο] έτει της ηλικίας μου, εν ημέρα Κυριακή του Μαρτίου, επονομαζομένη της Ορθοδοξίας, ήτις εστίν η πρώτη της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τω ΑΣΟΘ [1279] έτει εν Μεσσήνη της Σικελίας ευρισκόμενος και παρηνωχλημένος πολλάκις υπό πολλών και διαφόρων νυκτερινών οπτασιών, τέλος εις αυτήν την αγίαν Κυριακήν, προς την αυγήν, ήκουσα τινός τρομερωτάτης φωνής εξερχομένης εκ μέρους της Ανατολής, ως από λυπηράς και φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής»…
Και μετά από αυτά τα παραπάνω αρχίζει την προφητεία του. Ο Άγιος Αγαθάγγελος λέει πολλά προφητικά πράγματα. Εκείνο το μέρος όμως από τις προφητείες του που μας νοιάζει περισσότερο είναι αυτό που αφορά τα δικά μας, δηλ. τα Ελληνοτουρκικά, τον μελλοντικό πόλεμο, την εκδίωξη των Μογγόλων πίσω στην Κόκκινη Μηλιά και φυσικά, πάνω απ’ όλα, την Απελευθέρωση της Σκλάβας Πρωτεύουσας του Ελληνισμού: της Κωνσταντινούπολης! Το κομμάτι αυτό από την «Οπτασία του Αγαθαγγέλου» είναι το παρακάτω.
«Η Ελλάς θα γίνει εκ νέου από τους Τούρκους θέατρον ληστειών και καταστροφών. Οι κυβερνήται και ο λαός θα ευρεθώσι εν στενοχωρία. Ο εχθρός θα προχωρήσει μέχρι των εξαμιλίων. Αλλά έπεται λαός τις Ανατολικός θα έλθει προς βοήθειαν των Ελλήνων, οίτινες συνερχόμενοι εις εαυτούς εκ της ταραχής της εισβολής θα εξέλθουν πανστρατιά και θα εκδιώξουν τους Τούρκους όχι μόνον εκ της Ελλάδος αλλά και εξ όλης της Ευρώπης, οίτινες Τούρκοι ευρίσκουν άσυλον μόνον εις Μέκκαν. Η δε Κωνσταντινούπολις γίνεται εκ νέου πρωτεύουσα του Ελληνισμού»!

468

Η μετάφραση αυτού το χωρίου λέει: «Η Ελλάδα θα γίνει ξανά από τους Τούρκους θέατρο ληστειών και καταστροφών. Οι κυβερνήσεις και ο λαός θα βρεθούνε σε πολύ δύσκολη θέση. Ο εχθρός θα προχωρήσει μέχρι τα Εξαμίλια. Αλλά στην συνέχεια κάποιος Λαός της Ανατολής θα έρθει να βοηθήσει τους Έλληνες, οι οποίοι αφού συνέλθουνε από την ταραχή της εισβολής θα εκστρατεύσουνε όλοι μαζί και θα διώξουνε τους Τούρκους όχι μόνο απ’ την Ελλάδα, αλλά και απ’ όλη την Ευρώπη! Οι Τούρκοι τότε θα βρούνε καταφύγιο μόνο στην Μέκκα… Και η Κωνσταντινούπολη θα γίνει και πάλι Πρωτεύουσα του Ελληνισμού»!!!

Για να κάνω εδώ πέρα μια μικρή ερμηνεία στα παραπάνω. Η προφητεία μας μιλάει για καινούρια εισβολή εναντίον μας των Τουρκομογγόλων, αυτών των προαιώνιων Εχθρών του Γένους ΜΑΣ που κάποιοι (ηλίθιοι ή προδότες) τους θέλουνε για… φίλους μας! Πιθανόν αυτό να το κάνουνε οι βάρβαροι στους δικούς μας τους καιρούς, τώρα δηλ. που βλέπουνε ότι έχουμε οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση και που μας μαστίζει η υπογεννητικότητα, η λαθρομετανάστευση, η κατάθλιψη κτλ. κτλ. Θέλουνε δηλ. να εκμεταλλευτούνε τα χάλια μας, στα οποία μας οδηγήσανε οι Εθνοπροδότες της δημοκρατίας, και να μας αιφνιδιάσουνε για να μας αρπάξουνε και άλλα Εδάφη, να μας προκαλέσουνε και άλλο πόνο και άλλα τέτοια… Και φυσικά τότε, όταν θα μπουκάρουνε μέσα στην Πατρίδα ΜΑΣ οι Τουρκαλάδες, ο Λαός μας και οι κυβερνώντες θα βρεθούνε σε πολύ δύσκολη θέση («εν στενοχωρία», όπως λέει το παλιό προφητικό κείμενο). Στην ξαφνική τους αυτή επίθεση εναντίον μας οι προαιώνιοι Εχθροί μας θα φτάσουνε μέχρι τα Εξαμίλια, που είναι μάλλον αυτά της Κορίνθου, όπως είχε προφητέψει και ο Πατροκοσμάς…
Μα τότε οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ από την Ανατολή, δηλ. οι Ρώσοι (το Ξανθό Γένος), θα έρθουνε να μας βοηθήσουνε, για να σώσουμε την Ελλάδα ΜΑΣ από τους βάρβαρους!

Και εγώ το λέω ότι ΜΟΝΟ η Ρωσία θα μας υποστηρίξει σε έναν καινούριο πόλεμο με την Τουρκία, αφού είδαμε τόσα χρόνια από τους «φίλους» και «συμμάχους» μας Αμερικανούς, Άγγλους, Γερμανούς κτλ. κτλ. πόσες πίκρες και πισώπλατες μαχαιριές μας «προσφέρανε»!… Αμέσως μετά οι Έλληνες θα συνέλθουμε από το σοκ της νέας τούρκικης εισβολής και θα συσπειρωθούμε σαν μία γροθιά και με Εθνική Πανστρατιά θα πετάξουμε τους Μόγγολους έξω απ’ την Πατρίδα ΜΑΣ! Και όχι μόνο αυτό, αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη, και οι Τούρκοι που θα σωθούνε θα βρούνε την σωτηρία από τις Ελληνικές χαντζάρες μόνο πέρα μακριά πίσω στην αληθινή τους Πατρίδα, την Μογγολία (δηλ. την Κόκκινη Μηλιά, που παλιά την ταυτίζανε με την Μέκκα των μωαμεθανών)!…

Αφού λοιπόν πετσοκόψουμε τα… τσουτσέκια τους Μόγγολους θα φτάσει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η μεγάλη στιγμή για την οποία ζούμε εμείς οι Έλληνες Εθνικιστές: Η Απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης και η ανακήρυξή της σε Πρωτεύουσα της Ελλάδας!!!

Πηγη Volcanotimes.com

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.