ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ;

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ

Το Κοράνι (al–Qur’an) είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάμ. Η αραβική λέξη «κουράν» προέρχεται από το σημιτικό ρήμα qara’a και σημαίνει ανάγνωση, αναγγελία, κήρυγμα. Μέχρι το θάνατο του Μωάμεθ 632 μ.Χ. δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια γραπτή εκδοχή των αποκαλύψεων που ο Μωάμεθ ισχυρίζεται πως δέχτηκε από το Θεό/Αλλάχ. Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση ο διάδοχος του Μωάμεθ, Αμπού Μπακρ 632 – 634 μ.Χ. έκανε μια απόπειρα περισυλλογής και συστηματοποίησης των αποκαλύψεων αυτών. Όμως επειδή κυκλοφορούσαν διάφορες εκδοχές των αποκαλύψεων αυτών, ο τρίτος Χαλίφης ο Οθμάν 644 – 656 διαμόρφωσε – μέσω μιας επιτροπής – το κείμενο του Κορανίου το οποίο αναγνωρίστηκε ως αυθεντικό και δόθηκε η εντολή να καταστραφεί κάθε άλλη γραφή ή παραλλαγή…

Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού το γήινο Κοράνι θεωρείται πιστό αντίγραφο του ουρανίου το οποίο βρίσκεται συνεχώς μαζί με το Θεό/Αλλάχ. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχουν στον ουρανό πάνω από ένα Κοράνι. Βέβαια η ιδέα που διατύπωσε ο Μωάμεθ περί ουρανίου Κορανίου στο «Αντίθετα αυτό είναι ένα Δοξασμένο Κοράνιο, (που έχει γραφεί) σε πίνακα καλά Προφυλαγμένο, (από τη μετατροπή και τη φθορά)» Κοράνι 85:21 – 22 κάθε άλλο παρά πρωτότυπη είναι.

Υπάρχει στην Ιουδαιοχριστιανική αποκαλυπτική Γραμματεία.

Συγκεκριμένα στο Ιουδαϊκό απόκρυφο βιβλίο των «Ιωβηλαίων» όπου διηγείται την ιστορία της Γενέσεως έως της Εξόδου κεφάλαιο 12. Η ιστορία λοιπόν αυτή δίδεται υπό μορφή αποκάλυψης του Θεού εις τον Μωϋσή η οποία στηρίζεται σε πηγή που είναι γραμμένη «σε ουράνιες πλάκες» στο «Και δια το λόγο αυτό εγράφη η εντολή επί των ουρανίων πλακών εν σχέσει προς την γεννώσαν» Ιωβηλαία 3:10, αλλά και στα 3:31, 4:5 κ.ο.κ. Όσον αφορά το Χριστιανισμό είναι το απόκρυφο βιβλίο «Ο Ποιμήν του Ερμά» το οποίο ισχυρίζεται πως το συγκεκριμένο βιβλίο δίδεται ως αντίγραφο θείου τινός πρωτοτύπου βιβλιαρίου, Όρασις 2:1.

Αλλά και η αποκάλυψις του Κορανίου από τον αρχάγγελο Γαβριήλ εις τον Μωάμεθ«(ότι)  αυτό  (το  Κοράνιο)  είναι πραγματικά  ο  λόγος  ενός  τιμημένου Αγγελιαφόρου (Γαβριήλ), του προικισμένου με Δύναμη και θέση τιμημένη στον Κύριο του Θρόνου, με εξουσία υπακούοντας εκεί (και) άξιος  εμπιστοσύνης στην μεταφορά της έμπνευσης. Και (Ω!  Λαέ!),  ο Σύντροφός σας (ο  Μουχάμμεντ) δεν είναι τρελός. Και  – χωρίς αμφιβολία  – (ο Μουχάμμεντ) τον είδε (τον Γαβριήλ) στον καθαρό ορίζοντα.» Κοράνι 81:19 – 23 υπάρχει παρομοίως επί των «Ιωβηλαίων» τα οποία αποκαλύπτουν, πως άγγελος Κυρίου ελάλησε προς τον Μωϋσή το τι ακριβώς πρέπει να γράψει στην Πεντάτευχο: «Και ο άγγελος του προσώπου ελάλησε προς τον Μωϋσή κατά τον λόγον του Κυρίου, λέγων: Γράψον όλην την ιστορίαν της δημιουργίας…» Ιωβηλαία 2:1. Ωσαύτως και το απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ εμφανίζεται ότι γράφτηκε υπό του Ενώχ κατόπιν ουρανίας οπτασίας και ότι του το αποκάλυψαν οι άγγελλοι και μάλιστα ότι το έμαθε από τις ουράνιες πλάκες. Ιδού και η απόδειξις: «Και ο Ενώχ είπε: “Περί των τέκνων της δικαιοσύνης και περί των εκλεκτών του κόσμου και περί του φυτού της ευθύτητος θα λαλήσω αυτά τα πράγματα, μάλιστα εγώ ο Ενώχ θα κάμω γνωστά εις σας, υιοί μου, συμφώνως προς ό,τι ενεφανίσθη εις εμέ εν τη ουρανίω οπτασία, το οποίον εγνώρισα δια του λόγου των αγίων αγγέλων και έμαθα εκ των ουρανίων πλακών”»  Ενώχ 93:2

Έπειτα αν και το κείμενο του Κορανίου υποτίθεται ότι αποτελεί τον ίδιο τον Λόγο του Θεού/Αλλάχ – κάτι απολύτως κατανοητό και σεβαστό εκ μέρους μας για ένα πιστό μουσουλμάνο – παρατηρούμε πως το πρώτο πρόσωπο του κειμένου δεν είναι πάντα ο Θεός/Αλλάχ: κάποιες φορές, όπως στο πρώτο κεφάλαιο, είναι ο πιστός που απευθύνεται στο Θεό/Αλλάχ μέσω προσευχής, άλλες φορές είναι ο προφήτης Μωάμεθ που μιλάει, κεφάλαιο11:2 – 3  και άλλες φορές όπως στο κεφάλαιο 85, δεν είναι σαφές το υποκείμενο. Πολύ περισσότερο βέβαια το Κοράνι δεν μπορεί να είναι ο Λόγος του Θεού/Αλλάχ γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός/Αλλάχ να μπερδεύει την Μαρία(Παναγία) με την Μαριάμ την αδελφή του Ααρών, Κοράνι 19:27 – 28. Ούτε πάλι είναι δυνατόν ο Θεός/Αλλάχ να ισχυρίζεται πως δημιούργησε τα άστρα – τα  οποία είναι βλήματα – για να διώχνουν τους δαίμονες!!: «Κι  έχουμε  πράγματι  στολίσει  τον κατώτερο ουρανό (τον  χαμηλότερο),  με Λαμπτήρες  (αστέρια) και τα έχουμε κάνει βλήματα για (να διώχνουν μακριά) τους Δαίμονες, που  γι’  αυτούς  έχουμε ετοιμάσει τα βασανιστήρια της φλογερής Φωτιάς.» 67:5

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τη δομή του κειμένου του Κορανίου, τον αναγνώστη που έχει εθιστεί στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής τον περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Γιατί το κείμενο του Κορανίου χαρακτηρίζεται από μια ετερογένεια και έλλειψη χρονολογικής αλληλουχίας των γεγονότων που περιγράφονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εσωτερική δομή. Άλλωστε τα πρώτα κεφάλαιά του αναφέρονται σε αποκαλύψεις που έγιναν εκ των υστέρων στη πόλη Μεδίνα και τα τελευταία σε αποκαλύψεις που έγιναν εκ των προτέρων στη πόλη της Μέκκας. Έτσι το Κοράνι περιλαμβάνει κομμάτια προφητικά, που αναγγέλλουν το τέλος του κόσμου, την ημέρα της κρίσης, απειλώντας τους άθεους, τους άπιστους και τους υποκριτές με τα χειρότερα βασανιστήρια ή αντίθετα υποσχόμενα στους πιστούς ανταμοιβή από τον Θεό/Αλλάχ και ακολουθούν μετά πιο αφηγηματικά κομμάτια, τα οποία έχουν δανειστεί στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Τέλος το σύνολο συμπληρώνεται από ορισμένα εδάφια, σχετικά λίγα – κάτω από το 10% – που μπορούν να θεωρηθούν κανονιστικά, τα οποία επιβάλλουν κατά συνέπεια ένα δίκαιο. Ας φέρουμε παράδειγματο κεφάλαιο 3. Μιλάει για την Παναγία, την μάχη του Μπαντρ, την συγχώρεση των αμαρτιών, για τον Παράδεισο και τα ποτάμια που τον διασχίζουν, τον Ιησού, για τους φιλάργυρους, για όσους πεθαίνουν στη μάχη και πολλά άλλα.

Το Κοράνι που αποκαλείται και Βιβλίο χωρίζεται σε 114 κεφάλαια(σούρατ), που με τη σειρά τους χωρίζονται σε εδάφια(αγιάτ). Η κάθε σούρατ φέρει και τίτλο όπως Η Αγελάδα, Τα Κοπάδια, Η Μέλισσα, Ο Ύψιστος κ.λ.π.

Αξιοσημείωτο είναι πως υπάρχει μια σούρατ που αναφέρεται στους Έλληνες. Είναι η σούρατ 30. Όλα όσα γράφει γι’ αυτούς τα παραθέτουμε ευθύς αμέσως:

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ

του Παvτελεήμοvα,  του Πολυεύσπλαχνου

  1. Α. Λ. Μ. (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ)*.
  2. Νικήθηκαν οιΈλληνες.
  3. Σε μια γη πολύ κοντινή. Αλλά αυτοί

και μετά την ήττα τους (αυτή) σύντομα

θα ξανανικήσουν, –

  1. Σελίγα  χρόνια  όμως.  Με τον

ΑΛΛΑΧ βρίσκεται η  απόφαση και για

(ό,τι  έγινε)  στο παρελθόν και  για  (ό,τι

θα γίνει)  στο μέλλον. Θα είναι  η  Ημέρα

που οι  Πιστοί θα χαίρονται, –

  1. με τη βοήθεια του ΑΛΛΑΧ. Βοηθά

εκείνον που θέλει.  Γιατί  εκείνος  είναι  ο

Παντοδύναμος, ο Πολυεύσπλαχνος.

  1. (Είναι)η  υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ.

Ποτέ ο ΑΛΛΑΧ  δεν εκτρέπεται από  την

υπόσχεσή  Του.  Κι  όμως  οι  πιο  πολλοί

άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. 30, 1 – 6

Το κείμενο του Κορανίου που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το εγκεκριμένο από το συγκρότημα του Βασιλιά Φαχντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι λέξεις που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις δεν υπάρχουν στο κείμενο του Κορανίου αλλά έχουν μπει από τους μεταφραστές για την κατανόηση του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον συνεργάτη μας κ. Νικόλαο Ποθητό που μας προμήθευσε το Κοράνι σε ηλεκτρονική μορφή.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ;

Το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Κοράνι θεωρείται ως ένα από τα ιερά βιβλία που αποκάλυψε ο Θεός/Αλλάχ μέσω του Αποστόλου του Ιησού και περιέχει την ουράνια αλήθεια που υπάρχει στο αρχέτυπο ουράνιο βιβλίο. Συν τω χρόνω όμως οι κάτοχοι αυτού δηλαδή οι Χριστιανοί αλλοίωσαν και νόθευσαν το περιεχόμενο. Πότε όμως έγινε αυτό, που και από ποιους Χριστιανούς δεν αναφέρεται μέσα στο Κοράνι. Πιθανόν ο Θεός/Αλλάχ δεν το αποκάλυψε στον προφήτη του Μωάμεθ. Βέβαια όλα αυτά έχουν την εξήγησή τους. Διότι όσο καιρό ο Μωάμεθ δεν είχε ισχυροποιηθεί πολιτικά και είχε ανάγκη την υποστήριξη των Ιουδαίων και των Χριστιανών επρέσβευε πως το Κοράνι είναι συνέχεια του Ιουδαϊκού Νόμου(Τορά) και του Ευαγγελίου. Άλλωστε αυτό φαίνεται στα Κορανικά κεφάλαια της Μέκκας, όταν βρισκόταν στην αρχή της δράσης του, και στα πρώτα Κορανικά της δράσης του στη Μεδίνα. Όταν όμως αργότερα σταθεροποιήθηκε πολιτικά στη Μεδίνα άρχισε να ασκεί κριτική στις παλιότερες θρησκείες και να διαστέλλει την θρησκεία του από τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Έτσι άλλωστε εξηγείται και η αντίφαση που περιέχουν τα Κορανικά κεφάλαια απέναντι στους Χριστιανούς που συγκαταλέγει στους «λαούς Της Γραφής» (ahl al – kitab). Άλλοτε τους κατατάσσει στους πιστούς και τους διαστέλλει από τους άπιστους Ιουδαίους και άλλοτε τους συγκαταλέγει στους άπιστους που τους περιμένουν οι φλόγες της Κόλασης. Άλλωστε όλα αυτά θα γίνουν φανερά από τα κομμάτια του Κορανίου που παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως.

Παρατήρηση. Με το πρώτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο υπονοείται ο Θεός/Αλλάχ.

Το παρακάτω εδάφιο μιλάει πως ο άνθρωπος που κάνει το καλό ανεξαρτήτου θρησκείας και πιστεύει στον Θεό/Αλλάχ θα ανταμειφτεί από αυτόν. Ανάμεσα σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι Χριστιανοί:

Όσοι  όμως  πίστεψαν (στο Κοράνιο) κι όσοι ακολούθησαν  τις Ιουδαϊκές Γραφές κι οι Χριστιανοί κι οι Σαββαίοι,  κι όποιος άλλος  πίστεψε  στον  ΑΛΛΑΧ και  την Έσχατη  Μέρα  κι έκανε το καλό, θα έχουν την ανταμοιβή του Κυρίου τους. Σ’ αυτούς δεν θα υπάρχει ούτε φόβος, ούτε λύπη. 2:62

Την έριδα Χριστιανών και Ιουδαίων για το ποια είναι η αληθινή θρησκεία περιγράφουν τα παρακάτω εδάφια καθώς και για την ζήλεια των παραπάνω απέναντι στο Μωάμεθ που αποκάλυψε την αληθινή θρησκεία. Καταγγέλλεται επίσης και η τακτική των Ιουδαίων και Χριστιανών να αποκρύψουν την αλήθεια του Θεού/Αλλάχ.

Κι είπαν: “Κανείς δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο, εκτός αν είναι  Εβραίος ή Χριστιανός”. Αυτά  είναι τα όνειρά τους. Πες τους: Παρουσιάστε  τις αποδείξεις σας, αν είστε  ειλικρινείς” 2:111

Κι  είπαν  οι  Εβραίοι: “οι Χριστιανοί  δεν  έχουν  πάνω  που  να στηριχτούν” κι οι Χριστιανοί απάντησαν: “οι  Εβραίοι  δεν  έχουν  πάνω  που  να στηριχτούν”. Ενώ κάθε ομάδα απ’ αυτούς μελετά το Βιβλίο.  Τα ίδια  διατυπώνουν κι εκείνοι (οι ειδωλολάτρες) που  αγνοούν τους ισχυρισμούς τους. Ο  ΑΛΛΑΧ  όμως θα  δικάζει, ανάμεσά  τους,  κατά  την Ημέρα της  Κρίσεως σ’ ό,τι  διαφωνούν, (τις  διαφορές τους). 2:113

Και  ποτέ  δεν πρόκειται,  οι Εβραίοι, ούτε  οι  Χριστιανοί,  να  σε χωνέψουν  εκτός αν εσύ ακολουθήσεις την παρούσα  μορφή της  θρησκείας  τους. Λέγε: ‘Ή καθοδήγηση,  (ο  ισλαμισμός)  του ΑΛΛΑΧ,  είναι  η  μόνη  αληθινή καθοδήγηση”. Αν  ακολουθήσεις  τις επιθυμίες τους, έπειτα από  τη γνώση  που πήρες,  ούτε Προστάτη,  ούτε  βοηθό  θα βρεις εκ μέρους του ΑΛΛΑΧ. 2:120

Κι  είπαν:  “Γίνετε  Εβραίοι  ή Χριστιανοί, για να  είστε στο  σωστό  δρόμο. Απαντήστε τους: “Όχι ! ακολουθούμε την θρησκεία  του  Αβραάμ, του  όρθιου,  και ποτέ δεν ήταν από τους ειδωλολάτρες. 2:135

Να δηλώσετε:  “Πιστέψαμε στον ΑΛΛΑΧ και σ’  ό,τι  αποκάλυψε σε  μας  (το Κοράνιο) και στον Αβραάμ, Ισμαήλ, Ισαάκ,  Ιακώβ και στις  φυλές και  σ’  ότι δόθηκε στον Μωϋσή και τον Ιησού, και σ’  ό,τι  δόθηκε  σ’  όλους τους  προφήτες απ’  τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε καμιά διάκριση  ανάμεσα  σ’  οποιονδήποτε  απ’ αυτούς. Κι εμείς σ’  Αυτόν  (στον ΑΛΛΑΧ) υποταχτήκαμε. (Είμαστε Μουσουλμάνοι). 2:136

Κι αν αυτοί (οι  Χριστιανοί κι οι Εβραίοι)  πίστεψαν,  σ’  αυτό  που  σεις πιστέψατε, τότε  βρίσκονται  στο  σωστό δρόμο, αν  όμως,  αρνηθούν,  τότε αυτοί είναι οι σχισματικοί.  Ο ΑΛΛΑΧ όμως  θα σε προστατέψει  απέναντί  τους.  Και  Αυτός  είναι ο Ακούων, ο  Παντογνώστης  (όλα  τ’ ακούει και όλα τα γνωρίζει). 2:137

Ή  μήπως  θα  πείτε, ότι ο Αβραάμ κι ο Ισμαήλ κι ο Ισαάκ κι ο Ιακώβ, κι οι φυλές ήταν Εβραίοι ή  Χριστιανοί;  Πες: Ποιος γνωρίζει, εσείς ή ο ΑΛΛΑΧ; Και ποιος  είναι περισσότερο  άδικος  απ’ εκείνους που  απέκρυψαν  τη μαρτυρία που είχαν απ’ τον ΑΛΛΑΧ;  ο ΑΛΛΑΧ,  όμως δεν είναι αδιάφορος, σ’  όσα κάνετε. 2:140

 

Η επικύρωση του Νόμου και του Ευαγγελίου από τη βήμα – βήμα αποκάλυψή του Κορανίου στον Μωάμεθ περιγράφεται στα παρακάτω εδάφια. Όμως ο Νόμος και το Ευαγγέλιο περιέχουν μόνο μέρος της αλήθειας από το ουράνιο βιβλίο:

Ο ΑΛΛΑΧ. Δεν  υπάρχει  άλλος θεός  παρά μονάχα Αυτός, ο Ζωντανός  (η  Αυτό  -Ύπαρξη),  ο  Αιώνιος  (η Αιωνιότητα που συνέχεια  φροντίζει  τα των  ανθρώπων). Σου έστειλε  (βήμα προς βήμα) το Βιβλίο  με  την  αλήθεια,  επικυρώνοντας όσα προανάγγειλε, κι έστειλε  τον Νόμο (του  Μωϋσή) και  το  Ευαγγέλιο  (του Ιησού) 3:2-3

Μήπως δεν βλέπεις  εκείνους που τους  δόθηκε  μέρος  του  Βιβλίου; 3:23

Την απόπειρα του Μωάμεθ να προσεταιριστεί τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς αναφέρουν τα παρακάτω εδάφια. Καταγγέλλεται για μία ακόμη φορά η απόκρυψη της αλήθειας από τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς, οι οποίοι μάλιστα επιχειρούν απόπειρα εξαπάτησης των Μουσουλμάνων. Με ποιο τρόπο; Με το να προσποιούνται δήθεν πως πιστεύουν στον Ισλαμισμό για να τους προσεταιριστούν. Έχουμε πάλι καταγγελία εναντίον των Χριστιανών οι οποίοι διέστρεψαν την αλήθεια αφού ισχυρίζονται πως ο Ιησούς είπε να πιστεύουν σ’ αυτόν και όχι στον Θεό/Αλλάχ:

Πες  (ω Μουχάμμεντ): “Ω! Λαέ  της Βίβλου! Ελάτε μαζί να  συμφωνήσουμε  για τις διαφορές  ανάμεσά μας,  ώστε να μη λατρεύουμε παρά  μόνο τον ΑΛΛΑΧ.  Και να μην εξομοιώνουμε τίποτε μ’  Εκείνον, κι ας μη στήσουμε ανάμεσά μας κυρίους ή προστάτες, εκτός απ’ τον ΑΛΛΑΧ”.  Αν όμως δεν  θελήσουν  να  συμμορφωθούν, τότε  να πείτε:  “Να είστε  μάρτυρες, ότι εμείς είμαστε Μουσουλμάνοι”. 3:64

Ω!  οπαδοί  της  Βίβλου!  Γιατί φιλονικείτε για τον Αβραάμ, όταν τόσο ο Νόμος  (του Μωϋσή),  όσο και το Ευαγγέλιο ήλθαν  ύστερα απ’ αυτόν; Μήπως  δεν έχετε κατανόηση; 3:65

Να!  Εσείς  είστε  εκείνοι  που φιλονικήσατε  για  θέματα  που είχατε κάποια σχετική  γνώση.  Πώς λοιπόν φιλονικείτε  για όσα σας είναι  άγνωστα; Ο  ΑΛΛΑΧ είναι που μόνο γνωρίζει, ενώ εσείς  δεν  γνωρίζετε.3:66

Ο Αβραάμ δεν  ήταν Εβραίος κι ούτε Χριστιανός,  αλλά ήταν ευθύς στην Πίστη, (υποταγμένος  στο  θέλημα  του ΑΛΛΑΧ) Μουσουλμάνος, και  δεν ήταν από  τους ειδωλολάτρες. (δεν πίστεψε σε κανένα θεό παρά μόνο στον ΑΛΛΑΧ). 3:67

Οι  άνθρωποι  που  έχουν  το δικαίωμα  να  πουν  ότι  ανήκουν  στον Αβραάμ  είναι εκείνοι  που  τον ακολούθησαν,  όπως  είναι  επίσης  κι  ο Προφήτης  αυτός  (ο Μουχάμμεντ), κι όσοι πίστεψαν (σ’  αυτόν), κι ο ΑΛΛΑΧ  είναι ο Προστάτης όσων πιστεύουν.3:68

Είναι επιθυμία ορισμένων απ’ τους οπαδούς  της  Βίβλου να σας παραπλανήσουν. Κι όμως χωρίς οι  ίδιοι να το αντιλαμβάνονται, παρασύρουν τον εαυτό τους στην πλάνη. 3:69

Ω! Λαέ της Βίβλου! Γιατί αρνείστε τα  Σημεία  του  ΑΛΛΑΧ, για  τα  οποία είστε οι ίδιοι  μάρτυρες; 3:70

Ω!  Λαέ  της  Βίβλου!  Γιατί μπερδεύετε  την Αλήθεια  με  την ψευτιά, και αποκρύπτετε  την  Αλήθεια,  ενώ  τη γνωρίζετε; 3:71

Ένα  μέρος απ’ τους οπαδούς του Βιβλίου είπαν: ” Να  πιστεύετε το πρωί σ’ ό,τι αποκαλύφθηκε στους πιστούς, αλλά να το αρνείστε στο τέλος της μέρας. Ίσως κατά τύχη επιστρέψουν, 3:72

και να μην πιστεύτε κανένα παρά μόνο  αυτούς  που  ακολουθούν  τη θρησκεία σας.” Πες:” Η  (αληθινή) καθοδήγηση είναι η  καθοδήγηση  του  ΑΛΛΑΧ. Φοβάστε, μήπως, μια αποκάλυψη σταλεί σε κάποιον άλλο, σαν κι  αυτή που σας έχει  σταλεί; Ή μήπως  αυτοί  (που  πήραν  την αποκάλυψη)  θα  σας  αναγκάσουν  να φιλονικήσετε μπροστά  στο  Κύριό  σας;” Πες: ‘Ή  χάρη  είναι  στο  χέρι  του  ΑΛΛΑΧ. Αυτός την παραχωρεί σ’  όποιον θέλει.  Κι ο  ΑΛΛΑΧ  είναι  Απέραντος, Παντογνώστης”.3:73

Είναι  όμως απ’  αυτούς  η  άλλη ομάδα που διαστρέφουν τη Βίβλο με τις γλώσσες τους (καθώς  τη διαβάζουν), ώστε να  νομίζετε ότι όσα λένε, είναι ένα μέρος Της. Κι όμως  δεν αποτελεί κανένα τμήμα της Βίβλου, και λένε:  “Αυτό είναι  απ’  τον ΑΛΛΑΧ” κι  όμως  δεν  είναι  απ’  τον ΑΛΛΑΧ!  Αποδίδουν  ψέμα  στον  ΑΛΛΑΧ, γνωρίζοντας καλά τούτο. 3:78

Δεν  είναι  δυνατό  ώστε  ένας άνθρωπος,  που του δόθηκε  η Βίβλος κι η Σοφία και το Προφητικό Αξίωμα να πει στους  ανθρώπους:  “Να είστε  δικοί  μου δούλοι, παρά να είστε  του ΑΛΛΑΧ”: Το αντίθετο:  (Θα πρέπει να πει):  “να  είστε πιστοί υπηρέτες  Εκείνου, που  πραγματικά είναι  ο Κύριος όλων, καθώς το διδάσκετε και το έχετε μελετήσει στο Βιβλίο”.3:79

Τα παρακάτω εδάφια μιλάνε πως υπάρχουν μεταξύ των Χριστιανών κάποιοι που πιστεύουν στον Θεό/Αλλάχ οι οποίοι θα ανταμειφτούν γι’ αυτό.

Όλοι  τους  δεν  είναι  όμοιοι. Ανάμεσα  στους  οπαδούς  της  Βίβλου, υπάρχει μια μερίδα όρθια (για το σωστό) απαγγέλουν  τα Εδάφια  (του Βιβλίου) του ΑΛΛΑΧ, κατά την  νύχτα και γονατίζουν λατρεύοντας. 3:113

Πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ  και την Έσχατη  Μέρα παραγγέλουν  ό,τι  είναι σωστό κι απαγορεύουν ό,τι  είναι  λάθος. Συναγωνίζονται στην αγαθοεργία. Αυτοί είναι  στην τάξη των δικαίων. 3:114

Κι  απ’  το  καλό που κάνουν, η αμοιβή του καλού  δεν θα τους αφαιρεθεί. Γιατί  ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει  καλά,  ό,τι κάνουν οι  ευσεβείς. 3:115

Υπάρχουν βέβαια,  κι  από τους οπαδούς  της  Βίβλου, εκείνοι  που πιστεύουν  στον ΑΛΛΑΧ και  σ’  ό,τι αποκάλυψε  σε σας, και σ’ ό,τι αποκάλυψε σ’  αυτούς,  και ταπεινώνονται  στον ΑΛΛΑΧ και  δεν  πουλούν  τις  Εντολές του  ΑΛΛΑΧ μ’ εξευτελιστική  τιμή!  Γι’ αυτούς υπάρχει η αμοιβή απ’ τον Κύριό τους.  Ο ΑΛΛΑΧ είναι  γρήγορος  στην κρίση. 3:199

Το παρακάτω εδάφιο μιλάει πως ο Μουσουλμάνος μπορεί να παντρεύεται Ιουδαία ή Χριστιανή, αλλά προειδοποιείται να μην αλλάξει πίστη γιατί είναι χαμένος:

Σήμερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα καλά και νόμιμα πράγματα και η τροφή των οπαδών  της Βίβλου, όπως  επιτρέπεται και  για  εκείνους,  η  δική  σας.  (Σας επιτρέπονται  για γάμο) οι αγνές  γυναίκες απ’  τους  ανθρώπους  που  δόθηκαν  τα βιβλία πριν από  σας  – εφ’ όσον όμως  τις προικίσετε  και  επιζητήσετε την αγνότητα

κι  όχι  την  ακολασία  και  τις  κρυφές πονηριές.  Όποιος  αρνηθεί  την  πίστη, άκαρπο θα  είναι  το  έργο  του  και  στη Μέλλουσα Ζωή θα βρίσκεται ανάμεσα μ’ εκείνους που έχουν χάσει. 5:5

Τις έριδες μεταξύ των Χριστιανών περιγράφουν τα παρακάτω εδάφια επειδή αγνόησαν το μήνυμα του Θεού/Αλλάχ και πως τώρα έχει έλθει ο Μωάμεθ με ένα ξεκάθαρο βιβλίο το Κοράνι. Αποκαλούνται μάλιστα και άπιστοι επειδή λένε πως ο Χριστός είναι ο Θεός/Αλλάχ. Επισημαίνεται επίσης πως οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί δεν είναι οι αγαπημένοι του Θεού/Αλλάχ, αφού τιμωρούνται για τις αμαρτίες τους:

Και  απ’ εκείνους, ακόμη που είπαν είμαστε Χριστιανοί, πήραμε  μια Συμφωνία, και αγνόησαν ένα μεγάλο μέρος απ’  το Μήνυμα  που  τους  εστάλη.  Έτσι  τους προξενήσαμε  την  έχθρα  και  το  μίσος μεταξύ τους, μέχρι την Ημέρα  της Κρίσης. Και ο ΑΛΛΑΧ  θα τους ειδοποιήσει για το τι  είναι εκείνο που είχαν κάνει. 5:14

Ω! λαοί του Βιβλίου! Σας ήρθε ο Απόστολος  Μας,  αποκαλύπτοντάς  σας, πολλά απ’  αυτά  που  συνηθίζατε  να κρύβετε  απ’  το  Βιβλίο  και  παραβλέπει πολλά  απ’ αυτά που παραλείπετε.  Σας ήρθε  τώρα  απ’  τον  ΑΛΛΑΧ φως  (ο Μουχάμμεντ) και ένα ξεκάθαρο Βιβλίο  (το  Κοράνιο). 5:15

Άπιστοι είναι πραγματικά εκείνοι που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ  είναι ο Χριστός, ο  γιος  της Μαριάμ. Λέγε:  “Ποιός  έχει την ελάχιστη δύναμη έναντι του ΑΛΛΑΧ που  αν  ήθελε μπορούσε  να  θανατώσει τον Χριστό, το γιο της Μαριάμ, και την μητέρα  του  και όλους  που  βρίσκονται στη  γη;  Γιατί  στον  ΑΛΛΑΧ ανήκει  η κυριαρχία των ουρανών και της γης, κι ό,τι  βρίσκεται ανάμεσά τους.  Δημιουργεί ό,τι  θέλει.  Κι  ο ΑΛΛΑΧ  είναι Παντοδύναμος. 5:17

Κι  είπαν  οι  Εβραίοι  κι  οι Χριστιανοί: “Είμαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι  οι αγαπημένοι  Του” Λέγε: “Γιατί τότε σας παιδεύει για  τις  αμαρτίες σας; Όχι, δεν είστε  παρά άνθρωποι – απ’  αυτούς που δημιούργησε. Συγχωρεί όποιους θέλει και βασανίζει όποιους θέλει.  Και στον ΑΛΛΑΧ ανήκει  η  Κυριαρχία  των ουρανών και της γης,  κι  ό,τι  βρίσκεται ανάμεσά  τους,  και  σ’  Αυτόν  (όλα) καταλήγουν. 5:18

Ω!  λαοί της Βίβλου!  Σας ήρθε  ο Απόστολος μας,  ξεκαθαρίζοντάς σας τα πράγματα μετά  από  μια  διακοπή  στη σειρά των  αποστόλων, για να μην πείτε: “Δεν  μας ήρθε  κανένας  κομιστής χαρμόσυνων ειδήσεων, ούτε και κανένας προειδοποιητής”. Τώρα  όμως  σας  έχει έρθει κομιστής  χαρμόσυνων  ειδήσεων και προειδοποιητής,  κι  ο  ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 5:19

Το παρακάτω εδάφιο αναφέρεται στον Ιησού που επικυρώνει τον Νόμο της Π.Δ. μέσω του Ευαγγελίου που περιέχει την αλήθεια και το φως:

Και  πάνω  στα  χνάρια  τους στείλαμε τον Ιησού, το γιό της Μάριαμ, επικυρώνοντας τις Γραφές  (ταουρά)  που είχαν  σταλεί,  πριν  απ’  αυτόν,  και  Του δώσαμε  το Ευαγγέλιο,  που  σ’  αυτό  υπάρχει η καθοδήγηση και το φως, καθώς και η επικύρωση  των  Γραφών (ταουρά)  που είχαν σταλεί πριν  απ’ αυτόν: Καθοδήγηση και προειδοποίηση,  για όσους σέβονται τον ΑΛΛΑΧ. 5:46

Το παρακάτω εδάφιο αναφέρεται σε ένα πολύ γνωστό θέμα από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Πως οι Χριστιανοί οφείλουν να δικάζονται από μόνοι τους:

Κι άφησε  το Λαό  του Ευαγγελίου, να  δικάζει,  να κρίνει  σύμφωνα με  όσα αποκαλύφθηκαν  σ’  αυτό,  απ’  τον ΑΛΛΑΧ.  Κι όποιος δεν δικάσει με βάση τα όσα απεκαλύφθηκαν  απ’ τον  ΑΛΛΑΧ, αυτοί είναι οι  παράνομοι. 5:47

Τα παρακάτω εδάφια μιλάνε πως δεν πρέπει να κάνουν φίλους τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς, επειδή τους ειρωνεύονται για την θρησκεία τους και πως αν πίστευαν στον Αλλάχ θα πήγαιναν στον Παράδεισο. Και επισημαίνει πως αν και έχουν το Νόμο και το Ευαγγέλιο παραμένουν άδικοι και άπιστοι. Έχουμε επίσης και μία ακόμη επανάληψη. Πως ο άνθρωπος που κάνει το καλό ανεξαρτήτου θρησκείας θα ανταμειφτεί από τον Θεό/Αλλάχ:

Ω! Σεις που  πιστέψατε! Μη  κάνετε τους  Εβραίους  και  τους  Χριστιανούς, φίλους και προστάτες  σας! Δεν  είναι παρά μονάχα μεταξύ τους φίλοι και προστάτες. Κι εκείνος ανάμεσά  σας  που  πιάνει (φιλίες) μ’  αυτούς  είναι  ένας  απ’  αυτούς.  Ο ΑΛΛΑΧ δεν  καθοδηγεί  τον  άδικο και παράνομο λαό. 5:51

Ω! Σεις που  πιστέψατε! Μην  κάνετε φίλους  και  προστάτες σας,  αυτούς που παίρνουν  στ’  αστεία  και  παιχνίδι  την Θρησκεία  σας,- από  εκείνους που πήραν τη Γραφή, πριν από σας, ούτε από τους άπιστους.  Να σέβεστε  τον  ΑΛΛΑΧ αν είστε πραγματικά πιστοί. 5:57

Αν  όμως,  ο  Λαός  της  Βίβλου πίστευε  και σεβόταν τον ΑΛΛΑΧ, τότε εμείς  θα εξαλείφαμε  τις  αδικίες  τους, και  θα  τους  κάναμε  να  μπουν  στον Παράδεισο της Ευτυχίας. 5:65

Αν μονάχα επέμεναν σταθερά στο Νόμο,  στο Ευαγγέλιο  και  στις αποκαλύψεις που τους εστάλησαν απ’ τον Κύριό τους, τότε  θ’  απολάμβαναν  την  ευτυχία τρώγοντας ό,τι ήταν από πάνω τους και ό,τι  κάτω  από  τα  πόδια  τους. Ανάμεσά τους υπάρχει  μια  ομάδα που βρίσκεται στο  σωστό  δρόμο.  Τι  πονηρές  πράξεις που κάνουν οι  περισσότεροι! 5:66

Ω!  Απόστολε!  κήρυττε  όλο  το(Μήνυμα)  που σου εστάλη απ’ τον Κύριό σου. Αν δεν το κάνεις, τότε δεν θα έχεις μεταφέρει  την  Αποστολή  Του.  Κι  ο ΑΛΛΑΧ θα  σε προστατεύσει  απ’  τον κόσμο. Ο ΑΛΛΑΧ δεν  καθοδηγεί τους άπιστους. 5:67

Λέγε: Ω! Λαέ της Βίβλου! δεν θα έχετε που να στηριχθείτε (στην θρησκεία σας)  αν δεν  προσκολληθείτε  στο  Νόμο στο  Ευαγγέλιο  και  σ’ όλες  τις αποκαλύψεις που σας εστάλησαν, απ’ τον Κύριό σας”. Η αποκάλυψη που σου εστάλη απ’  τον Κύριό σου, μεγάλωσε στους περισσότερους απ’  αυτούς την αδικία και την απιστία. Μη λυπάσαι όμως για τον Άπιστο αυτό λαό. 5:68

Αυτοί όμως – που πίστεψαν (στο Κοράνι) καθώς  κι αυτοί που  είναι Ιουδαίοι και  οι Σαββαίοι  κι  οι  Χριστιανοί,  κι οποιοσδήποτε πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ  και στην Τελευταία Μέρα κι έκανε το καλό, γι’  αυτούς δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε και θα πικραθούν. 5:69

Τα παρακάτω εδάφια μιλάνε πως οι Χριστιανοί αντίθετα με τους Ιουδαίους αγαπάνε τους Μουσουλμάνους, επειδή είναι μορφωμένοι, έχουν μοναχούς και είναι ταπεινοί. Μάλιστα ακολουθούν τον Ισλαμισμό και ανταμείφτηκαν με το να πάνε στον Παράδεισο όπου έχει κήπους και κυλάνε ποτάμια:

Θ’  ανακαλύψεις  ότι,  οι  πιο φανατικοί στην έχθρα  απ’ τους ανθρώπους προς τους  Πιστούς  είναι  οι  Εβραίοι, και οι  Ειδωλολάτρες, οι  συνεταιρίζοντες τον ΑΛΛΑΧ.  Ενώ  θ’  ανακαλύψεις ότι: οι πιο κοντά  στην  αγάπη  προς  τους Πιστούς, είναι  αυτοί  που  είπαν  ότι:  “Είμαστε Χριστιανοί”.  Κι αυτό, γιατί  μεταξύ τους υπάρχουν  άνθρωποι  αφοσιωμένοι  στη μάθηση, καθώς και μοναχοί και δεν είναι υπερήφανοι. 5:82

Και  όταν  ακούσουν  το αποκαλυφθέν στον Απόστολο βλέπεις τα μάτια  τους  να δακρύζουν  γιατί αναγνωρίζουν την αλήθεια. Λένε:  “Κύριέ μας!  πιστέψαμε  και γράψε μας  μαζί  μ’ όσους μαρτυρούν”. 5:83

“Ποια αιτία  θα μας κάνει να μην πιστεύουμε  στον  ΑΛΛΑΧ και  στην αλήθεια που μας  ήρθε και να επιθυμούμε να  μας  επιτρέψει  ο  Κύριός  μας  να εισέλθουμε με το λαό των ενάρετων;”. 5:84

Και  τους  αντάμειψε  ο ΑΛΛΑΧ γι’  αυτά τα λόγια τους με  κήπους, που κάτω  τους κυλούν  ποτάμια- και  σ’ αυτούς παραμένουν  για πάντα. Και τέτοια είναι  η αμοιβή όσων αγαθοεργούν. 5:85

Το παρακάτω εδάφιο αναφέρεται στο πόλεμο που οφείλουν να διεξάγουν οι Μουσουλμάνοι εναντίον και των Χριστιανών μέχρι να ταπεινωθούν τελείως:

Πολεμάτε  αυτούς  που  δεν πιστεύουν  στον  ΑΛΛΑΧ, κι  ούτε  στην Εσχάτη  Ημέρα, και  δεν  απαγορεύουν αυτό  που απαγόρευσε ο ΑΛΛΑΧ  κι  ο Απόστολός  Του (Μουχάμμεντ),  κι  ούτε αναγνωρίζουν  την  αληθινή  θρησκεία  (ακόμη κι  αν είναι) απ’ το Λαό που του δόθηκε  η  Βίβλος  μέχρις  ότου δώσουν το  φόρο  υποτέλειας (τζίζγια)  με εκούσια  υποταγή,  κι  (αισθανθούν) τον  εαυτό  τους ταπεινωμένο. 9:29

Το παρακάτω εδάφιο είναι προβληματικό. Μιλάει για κάτι που εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε υπόψη. Πως οι Ιουδαίοι είπαν πως ο Έσδρας – ο ιερέας που σύμφωνα με την παράδοση συνέλεξε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης σε κανόνα – ήταν ο γιος του Αλλάχ. Μιλάει επίσης πως οι Χριστιανοί πιστεύουν πως ο Μεσσίας (Χριστός) ήταν και αυτός γιος του Αλλάχ και όσοι τα πιστεύουν αυτά θα οδηγηθούν στην καταστροφή:

Κι είπαν οι Εβραίοι ότι ο  Έσδρας ήταν  γιος  του  ΑΛΛΑΧ. Κι  είπαν  οι Χριστιανοί  ότι ο Μεσσίας ήταν γιος του ΑΛΛΑΧ. Αυτά  είναι  λόγια  που βγήκαν απ’ τα χείλια τους και που μιμούνται τα λόγια  εκείνων  που αρνήθηκαν,  (παλιά) από  πριν  την Πίστη.  Ας πέσουν  στη καταστροφή που  έχουν απομακρυνθεί απ’ την Αλήθεια στρέφοντας προς  το ψεύδος! 9:30

Και αυτό το εδάφιο είναι προβληματικό. Γιατί γράφει πως οι πιστοί που θα σκοτωθούν στον πόλεμο για την θρησκεία του Αλλάχ θα πάνε στον Παράδεισο. Και αυτό είναι γραμμένο στο Νόμο (Βίβλο), Ευαγγέλιο και το Κοράνι:

Ο ΑΛΛΑΧ αγόρασε  απ’  τους Πιστούς  τον εαυτό  τους  και τις περιουσίες τους, για να έχουν (σαν αντάλλαγμα) τον παράδεισο. Αυτοί θα πολεμήσουν για την θρησκεία  Του,  θα  σκοτώσουν  και  θα σκοτωθούν.  Αυτή  είναι  μια  αληθινή υπόσχεση  από  τον  ΑΛΛΑΧ που αναφέρεται  στο  Νόμο (τη  Βίβλο  ),  στο Ευαγγέλιο,  και  στο  Κοράνιο. Και  ποιος άλλος είναι  πιο συνεπής στις υποσχέσεις του απ’ τον ΑΛΛΑΧ;  Χαρείτε -τότε- για το  αντάλλαγμα  που  έχετε  αποφασίσει. Αυτό είναι η  μεγαλύτερη Νίκη. 9:111    

Το παρακάτω εδάφιο θυμίζει κάποια από τα παραπάνω που εκθέσαμε. Πως ο Αλλάχ θα δικάσει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου πίστης και θρησκείας:

Αυτοί που  πίστεψαν  (στο Κοράνιο) κι εκείνοι που ακολούθησαν  τις Εβραϊκές (γραφές) και  οι  Σαββαίοι, και οι Χριστιανοί, κι οι Μάγοι  κι οι Πολυθεϊστές, ο ΑΛΛΑΧ  θα δικάσει ανάμεσά  τους κατά την  Ημέρα της Ανάστασης. Ο ΑΛΛΑΧ είναι μάρτυρας (με πλήρη επίγνωση) πάνω σ’  οποιοδήποτε πράγμα.22:17

Το παρακάτω εδάφιο μιλάει για τον ερχομό του Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που είχε ως αποτέλεσμα να επιδείξουν οι Χριστιανοί οίκτο και ευσπλαχνία. Μέμφεται όμως τον Μοναχισμό, ενώ όπως είδαμε πιο πάνω επαινούσε τους μοναχούς και πως οι Χριστιανοί που πολλοί από αυτούς είναι διεφθαρμένοι ακολούθησαν λάθος δρόμο. Κάποιοι όμως που πίστεψαν ανταμείφτηκαν:

Έπειτα – πάνω στα  ίχνη  τους  – κάναμε ν’  ακολουθήσουν (κι  άλλοι  από) τους Αποστόλους Μας. Και μετά, στείλαμε τον  Ιησού,  το γιο  της  Μαριάμ και  του δώσαμε το  Ευαγγέλιο,  και  βάλαμε  στις καρδιές εκείνων  που  τον  ακολούθησαν, (τον) Οίκτο και (την) Ευσπλαχνία. Αλλά τον  Ασκητισμό  (απομάκρυνση  από τον γάμο)  (τον  Μοναχικό  βίο)  που  τον επινόησαν μόνοι τους, δεν είμαστε Εμείς που τον παραγγείλαμε σ’ αυτούς. (το μόνο που  ορίσαμε  ήταν)  να  επιδιώκουν  την Καλή  Ευχαρίστηση (να ευχαριστήσουν) τον ΑΛΛΑΧ.  Αλλά  δεν ακολούθησαν – σωστά – (το δρόμο) όπως  έπρεπε  να  τον  τηρήσουν. Γι’  αυτό  δώσαμε  σ’  εκείνους που  πίστεψαν – ανάμεσά  τους  – την  (δίκαιη)  αμοιβή τους,  ενώ  πολλοί  απ’ αυτούς  είναι διεφθαρμένοι.57:27

Το παρακάτω εδάφιο είναι συνέχεια από μια σειρά εδαφίων στα οποία απειλείται ο άνθρωπος πως θα ψηθεί στην Κόλαση αν δεν πιστέψει στο Κοράνι. Και ο Αλλάχ έχει ορίσει 19 αγγέλους υπεύθυνους της φωτιάς της Κόλασης με σκοπό να βεβαιωθούν οι οπαδοί της Βίβλου πως το Κοράνι προέρχεται από τον Αλλάχ:

Και  δεν  κάναμε  παρά  αγγέλους σαν  φύλακες της Φωτιάς. Και  δεν ορίσαμε τον αριθμό  τους  παρά  μόνο  για  να δοκιμάσουμε  (παραπλανήσουμε)  τους Άπιστους, ώστε οι Οπαδοί  της Βίβλου να βεβαιωθούν  (ότι  το  Κοράνιο  είναι  από τον ΑΛΛΑΧ) και  στους  Πιστούς  (του Ισλάμ)  να αυξηθεί η Πίστη, και να μην αμφιβάλλουν οι  Οπαδοί της Βίβλου και οι  Πιστοί,  και  για  να πουν  όσοι  έχουν αρρώστια στη καρδιά τους και οι Άπιστοι: ‘Τι ήθελε ο ΑΛΛΑΧ  να εννοήσει μ’  αυτή την παραβολή  (μ’  αυτό το σπουδαίο λόγο). Έτσι  ο ΑΛΛΑΧ  αφήνει  στην πλάνη αυτόν που θέλει και καθοδηγεί αυτόν που θέλει. Και  κανείς άλλος  δεν γνωρίζει (τη δύναμη) των στρατιωτών του  Κυρίου σου,  παρά μόνον  Αυτός.  Και  αυτή  (η φωτιά)  δεν είναι τίποτε άλλο  παρά  μια προειδοποίηση στην ανθρώπινη γενιά.74:31

Τα παρακάτω χωρία περιέχονται στο κεφάλαιο(σούρατ) 98 με τον τίτλο «Καθαρή απόδειξη» και αναφέρονται στους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες οι οποίοι δεν πίστεψαν στο μήνυμα του Κορανίου με αποτέλεσμα να διασπαστούν, αν και το μόνο που τους είχε ζητηθεί είναι να πιστεύουν στον Θεό/Αλλάχ, να προσεύχονται και να κάνουν ελεημοσύνη. Γι’ αυτό περιμένει τους άπιστους οι φωτιές της Κόλασης και τους πιστούς τα ποτάμια του Παραδείσου:

Οι  άπιστοι είτε μεταξύ των  οπαδών της Βίβλου, (είτε είναι) Πολυθεϊστές, δεν επρόκειτο  να  εκτραπούν  (εγκαταλείποντας τη  πλάνη τους),  μέχρι  να τους έρθει η Καθαρή Απόδειξη, 98:1

Ένας  απόστολος (που έχει σταλεί) από  τον  ΑΛΛΑΧ,  να  απαγγείλει (σελίδες από) γραφές αγνές και ιερές, 98:2

που  μέσα  τους  υπάρχουν  οι αξιόλογοι νόμοι. 98:3

Και δεν διαιρέθηκαν σε  σχίσματα αυτοί που τους δόθηκε η Βίβλος, παρά μόνο ύστερα από  την άφιξη της  Καθαρής Απόδειξης (με  τον  Προφήτη που με  τη ζωή του,  την  προσωπικότητα  και  τη διδασκαλία του  ήταν  η φανερή μαρτυρία). 98:4

Και δεν είχαν διαταχθεί (στη Βίβλο) παρά  μόνο  (αυτό):  Να  λατρεύουν  τον ΑΛΛΑΧ μ’  ειλικρινή  πίστη  (χωρίς  να συνεταιρίζουν μ’  Αυτόν  κανένα, να τηρούν την Προσευχή,  να  δίνουν  – τακτικά  – Ελεημοσύνη. Και αυτή είναι η Θρησκεία της Αλήθειας  ( με  τα  σωστά  και  ίσια θεσπίσματα). 98:5

Βέβαια οι  άπιστοι (είτε  είναι)  από τους οπαδούς της Βίβλου είτε  από τους Πολυθεϊστές,  θα μείνουν στη Φωτιά της Κόλασης,  όπου  (για  πάντα)  κατοικούν. Αυτοί  είναι  οι  χειρότεροι  από  τα πλάσματα. 98:6

Αυτοί που έχουν πίστη και κάνουν το  καλό,  είναι  βέβαια  τα  καλύτερα πλάσματα. 98:7

Η  αμοιβή τους είναι  με τον Κύριό τους. Κήποι Αιωνιότητας, που κάτω τους τρέχουν τα  ποτάμια. Θα  παραμείνουν εκεί για  πάντα.  Ο ΑΛΛΑΧ είναι  πολύ ευχαριστημένος απ’ αυτούς, κι αυτοί Τον ευχαριστούν.  Κι  όλα  αυτά  για  όποιον φοβάται τον Κύριό του. 98:8

πηγη http://antiairetikos.blogspot.gr/

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.